Балет

от Адолф Адам

Балет Вижте снимки от спектакъла

по музика на П. И. ЧАЙКОВСКИ

Балет в две действия Вижте снимки от спектакъла

по музика на Н. Римски-Корсаков и музикален колаж на Buddha Bar

Балет Вижте снимки от спектакълаВижте видео от спектакъла

по музика на Жорж Бизе

Oпера-балет в 2 действия от Жорж Бизе Вижте снимки от спектакълаВижте видео от спектакъла

по музика на Пьотр Илич Чайковски

Балет

 

от Херолд/Хертел

Балет

 

от Сергей Прокофиев

Балет по приказката на Шарл Перо

 

от Кирил Волков, Константин Уралски

Балет по романа на Борис Пастернак

 

 

по Бизе, Вагнер, Шопен и др.

Балетен спектакъл

TOP