ТМПЦ Варна обявява търг с тайно наддаване на движими вещи - моторни превозни средства, собственост на ТМПЦ – гр. Варна

 

1.     Тръжна документация

2.     Приложения:

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

 

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД