ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1.Решение за откриване на процедура

2. Обявление

3. Документация

Протокол

Протокол 2

Протокол 3

Съобщение

Решение за прекратяване

 

Доклад на комисията

Решение

Решение за прекратяване